De heer Mr P.J.J. Engbertsen is gespecialiseerd op het gebied van echtscheidingen (zowel op gemeenschappelijk verzoek als op tegenspraak).

 

Scheiding:

Echtscheidingsbemiddeling (mediation) of

Echtscheiding op basis van tegenspraak, indien echtscheidingsbemiddeling niet mogelijk of niet gewenst is.

Eindigen van samenlevingsvorm.

 

Wat zijn Uw kosten in geval van echtscheiding:

Het uurtarief is marktconform exclusief BTW inclusief kantoorkosten. Voorts dient U rekening te houden met bijkomende kosten in verband met de benodigde uittreksels en eventuele overige kosten zoals griffierecht en deurwaarderskosten.

Voor U kan in overleg gefinancierde rechtshulp worden aangevraagd voor de kosten van rechtsbijstand van Uw zaak. De Raad voor Rechtsbijstand onderzoekt en beslist of U voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt. Zo ja, dan blijven Uw kosten beperkt tot een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage en een daarmede corresponderend griffierecht.

Voorts dient U wel rekening te houden met bijkomende kosten in verband met de benodigde uittreksels en eventuele overige kosten, welke niet onder dekking van de gefinancierde rechtsbijstand vallen.

In echtscheidingszaken op basis van echtscheidingsbemiddeling kan eventueel voor beide partijen een toevoeging gefinancierde rechtshulp worden aangevraagd, indien men daarvoor in aanmerking komt.

 

Let op: Het kan zijn dat een toevoeging achteraf met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. Mr Engbertsen dient de Raad voor Rechtsbijstand aan het einde van de zaak te informeren over het resultaat daarvan. Aan de hand van die informatie neemt de Raad voor Rechtsbijstand dan een definitieve beslissing over de aanvraag tot gefinancierde rechtshulp.

 

Ook kunt U via Jurofoon een afspraak maken.