Ontslagrecht:

 

- Ontbinding arbeidsovereenkomst

- Overige procedures in het kader van het arbeidsrecht.

 

 

Wat zijn Uw kosten?

Gefinancierde rechtsbijstand kan in overleg worden aangevraagd. U dient er echter rekening mee te houden dat een mogelijk af te geven toevoeging tot gefinancierde rechtsbijstand achteraf en met terugwerkende kracht wordt ingetrokken indien Uw zaak een resultaat bijvoorbeeld een beëindigingsvergoeding heeft opgeleverd. Dit dient door Mr Engbertsen aan de Raad voor Rechtsbijstand te worden opgegeven en deze beslist dan of de toevoeging wordt ingetrokken of niet.

In geval van intrekking dient U er dus rekening mee te houden dat U met terugwerkende kracht honorarium tegen voorafgaand afgesproken marktconform en redelijk uurtarief aan Mr Engbertsen verschuldigd bent.

 

Let op: Het komt in arbeidszaken voor dat door de werkgever wordt bijgedragen in de noodzakelijke juridische kosten voor de werknemer dan wel in een gedeelte daarvan.